Защо входните врати в обществени сгради се отварят навън?

Входа на дома притежава опростена структура – голямо крило, което е прикрепено към каса, чрез няколко “щифтови” панти. Подобен дизайн има към набора си от характеристики, последователност от плюсове – той е лесен за изграждане и за ремонт. Разбира се, тези неща ни карат да се замислим, че следователно входната врата е много лесна за разглобяване – премахването на пантите изцяло разделя вратата от рамката. Затова е хубаво пантите да се намират вътре в жилището, а не извън него.

Сигурност

Основната функция на външната врата е тази –  да гарантира безопасност на имота и да възпира евентуални натрапници. В миналото, вратите предназначени за отваряне навън, са имали и панти отвън. Това обаче би предоставило на престъпниците възможност да саботират пантите и по този начин да премахнат цялата врата. В днешно време можете да намерите врати, притежаващи характеристиката да се отварят навън, със защитени панти, но те все още са по-уязвими от тези отварящи се навътре. Сигурността на блиндираните врати в домовете е безкомпромисна, а за възможностите на отваряне на всеки от моделите можете да ни попитате.

Безопасност

В някои редки обстоятелства вратите, отварящи се навътре, могат да бъдат по-безопасни от тези, произведени с идеята за отваряне навън. В случай на пожар спасителите е по-лесно да пробият път през входна врата.

Обществените сгради се стремят към еднакви правила на сигурността, разбира се, но те задължително е необходимо и да вземат предвид различните възможности за безопасност. За разлика от частния дом, в една обществена сграда има голяма вероятност да има голям брой хора. При лош късмет и наличие на пожар или друга спешна ситуация, по правило единствената цел е, колкото се може по-бързо и без препятствия да се евакуират хората.

Напълно разбираемо е в голямата суматоха, тълпата да се втурне едновременно към изхода, и тогава е много трудно отварянето на врата навътре, поради простия факт, че всеки се бута срещу вратата и няма място за нейното отваряне. Именно тази е причината, която реално създава правилата, че е нужно да се помисли за разумен авариен изход водещ навън. Удобен и лесно използваем от движещата се тълпа.

За да се поддържа периметърът сигурен, при обществените изходи се наблюдава явлението, че се проектират със скрити или защитени панти, които в проценти са по-трудни за разделяне от обикновените шарнирни панти. Такъв тип врати разбираемо излизат по-скъпо за закупуване и инсталиране. За това нашият съвет е да не се монтират подобни модели врати на жилища.