Защо входните врати към повечето домове се отварят навътре, докато в повечето обществени сгради входните врати се отварят навън?

Входа на дома притежава опростена структура: Голямо крило и прикрепено към каса с подкрепата на няколко “щифтови” панти. Подобен дизайн има към набора си от характеристики, последователност от плюсове – той е лесен за изграждане и за ремонт. Разбира се, тези неща ни кара да се замислим, че следователно е и много лесен за разглобяване – премахването на пантите изцяло разделя вратата от рамката. Затова е хубаво пантите да се намират вътре в жилището, а не пред него.

Сигурност

Основната функция на външната врата е тази да гарантира имота срещу евентуални натрапници. В исторически план, вратите, предназначени за отваряне навън, трябва да имат панти отвън. Това би предоставило на престъпниците възможност да саботират пантите и по този начин да премахнат цялата врата. В днешно време можете да намерите врати, притежаващи характеристиката да се отварят навън, със защитени панти, но те все още са по-уязвими от тези отварящи се навътре.

Безопасност

В някои редки обстоятелства вратите, отварящи се навътре, могат да бъдат по-безопасни от типовете, произведени с цел за отваряне навън. В случай на пожар спасителите е по-лесно да пробият път през входна врата.

Обществените сгради желаят еднакви грижи за сигурността, разбира се, но те задължително е необходимо да вземат предвид и различни наклонности на безопасност. За разлика от частния дом, в обществена сграда, има голяма вероятност да е пълен с голям брой хора. По лош късмет и наличие на пожар или друга спешна ситуация, по правило и пълно човешко разбиране е, колкото се може по-бързо и без препятствия да се евакуират хората.

Напълно разбираемо в голямата суматоха, тълпата от хора се втурва към изхода, е много трудно отварянето на врата навътре, поради простия факт, че всеки се бута срещу врата и няма място за отваряне. Именно това е причината, която реално създава разсъжденията, че е нужно да се помисли за разумен авариен изход навън, движейки се наравно с действията на тълпата.

За да се поддържа периметъра сигурен, при обществените изходи се наблюдава явлението, че се проектират със скрити или защитени панти, които в проценти са по-трудни за разделяне от обикновените шарнирни панти. Такъв тип врати разбираемо излизат по-скъпо за портфейла за инсталиране и ремонт. За това нашия съвет е да не се монтират подобни модели врати на живущи жилища.