Стандарт за монтаж на плъзгаща интериорна врата

Желателно е стените да бъдат изправени предварително, за да няма големи фуги между крило и плаващ/фиксиран перваз.

Стандартното интериорно плъзгане няма функцията да уплътнява, както и да се заключва, ако това изрично не е упоменато предварително.

Препоръчително е да има готов под, където да бъде захванат подовият водач (котва) още при самия монтаж.

На височина от 2000мм до 2100мм е задължително да има здрава и носеща основа, към която да бъде прихваната водещата релса на механизмите. Ако няма, то трябва да бъде подготвена.

ВАЖНО!!! Прието е изписването при серия Гама да става с разминаване между размерите на касата и крилото, т.е. – к-т каса 60 и крило 70-к-т каса 70 и крило 80 -к-т каса 80 и крило 90. Изхожда се от факта, че крилото трябва да е по-широко от леглото си в касата, за да няма голям просвет в затворено положение.

201 Z

Проверка на строителния отвор

Използваме дългия нивелир, за да проверим дали стената е перпендикулярна и равна, а късия нивелир, за да проверим дали подът е равен. Измерваме дебелината на стената, също ширината и височината на строителния отвор. Проверяваме дали наличните крила и каси пасват на строителните отвори към съответните помещения. След като сме уверени в коректността на стоката спрямо клиентската поръчка, приканваме клиента за финален оглед за съответствие на модел, цвят, посока на отваряне. След направените финални уточнения, преминаваме към монтаж.

Два типа монтаж

Обикновено монтажът на плъзгащите врати е от два типа: с каса и без каса. Когато монтажът ще е с каса, то пристъпваме към същите действия, съпровождащи монтаж на каса при останалите типове интериорни врати. При серия Гама е необходимо височината на касата да бъде намалена с ≈ 20 мм, за да няма видим просвет над крилото, когато то е в затворено положение и без подрязване. Първоначално се извършва пробиване на проходни отвори в касата под 45 градуса за по-лесно поставяне на винтовете. Касата се фиксира посредством винтове за дърво. Броят на използваните винтове варира в зависимост от размера на касата. Пример: за каса 7-9 се поставят мин. 2 винта на страна. За по-големите каси се ползват по 4 винта на страна.

Оцветяване на каса

Касите с тъмни цветове е желателно да се оцветят крайните части на елементите на касата с оцветител /маркер, пастел/ с оглед на това при събрана сглобка да няма разлика в цвета.