Стандарт за монтаж на плъзгаща интериорна врата

Основни съвети

  • Желателно е стените да бъдат изправени предварително, за да няма големи фуги между крило и плаващ/фиксиран перваз;
  • Стандартното интериорно плъзгане няма функцията да уплътнява, както и да се заключва, ако това изрично не е упоменато предварително;
  • Препоръчително е да има готов под, където да бъде захванат подовият водач (котва) още при самия монтаж;
  • На височина от 2000 мм. до 2100 мм. е задължително да има здрава и носеща основа, към която да бъде прихваната водещата релса на механизмите. Ако няма, то трябва да бъде подготвена;

ВАЖНО!!! Прието е изписването при серия Гама да става с разминаване между размерите на касата и крилото, т.е. – к-т каса 60 и крило 70, к-т каса 70 и крило 80, к-т каса 80 и крило 90. Изхожда се от факта, че крилото трябва да е по-широко от леглото си в касата, за да няма голям просвет в затворено положение.

201 Z

Проверка на строителния отвор

Използваме дългия нивелир, за да проверим дали стената е перпендикулярна и равна, а късия нивелир, за да проверим дали подът е равен. Измерваме дебелината на стената, също ширината и височината на строителния отвор. Проверяваме, дали наличните крила и каси пасват на строителните отвори към съответните помещения. След като сме уверени в коректността на всички тези мерки, преминаваме към финален оглед за съответствие на модел, цвят, посока на отваряне. След направените финални уточнения, преминаваме към поръчка и монтаж.

Два типа монтаж

Обикновено монтажът на плъзгащите врати е от два типа: с каса и без каса. Когато монтажът ще е с каса, то пристъпваме към същите действия, съпровождащи монтаж на каса при останалите типове интериорни врати. При серия Гама е необходимо височината на касата да бъде намалена с 20 мм., за да няма видим просвет над крилото, когато то е в затворено положение и без подрязване. Първоначално се извършва пробиване на проходни отвори в касата под 45 градуса, за по-лесно поставяне на винтовете. Касата се фиксира посредством винтове за дърво. Броят на използваните винтове варира, в зависимост от размера на касата. Пример: за каса 7-9 се поставят мин. 2 винта на страна. За по-големите каси се ползват по 4 винта на страна.

Оцветяване на каса

При касите в тъмни цветове е желателно да се оцветят крайните части на елементите на касата с оцветител /маркер, пастел/, с оглед на това при събрана сглобка да няма разлика в цвета.

 Убедете се и вижте как предимствата на плъзгащите интериорни врати в различните пространства в дома носят голямо удобство.